Koleje Dolnośląskie
48WEc-027
94 51 2 141 713-9    PL-KD
94 51 2 141 714-7    PL-KD
94 51 2 141 715-4    PL-KD
94 51 2 141 716-2    PL-KD
94 51 2 141 717-0    PL-KD

48WEc-027 / 2022
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.08.2022 PESA Bydgoszcz