Koleje Dolnośląskie
48WEc-026
94 51 2 141 708-9    PL-KD
94 51 2 141 709-7    PL-KD
94 51 2 141 710-5    PL-KD
94 51 2 141 711-3    PL-KD
94 51 2 141 712-1    PL-KD

48WEc-026 / 2022
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.08.2022 PESA Bydgoszcz