Koleje Dolnośląskie
48WEc-025
94 51 2 141 703-0    PL-KD
94 51 2 141 704-8    PL-KD
94 51 2 141 705-5    PL-KD
94 51 2 141 706-3    PL-KD
94 51 2 141 707-1    PL-KD

48WEc-025 / 2022
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 PESA Bydgoszcz