Koleje Dolnośląskie
48WEc-024
94 51 2 141 000-0    PL-KD
94 51 2 141 000-0    PL-KD
94 51 2 141 000-0    PL-KD
94 51 2 141 000-0    PL-KD
94 51 2 141 000-0    PL-KD

48WEc-024 / 2021
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.0000 PESA Bydgoszcz