Koleje Dolnośląskie
48WEc-024
94 51 2 141 698-2    PL-KD
94 51 2 141 699-0    PL-KD
94 51 2 141 700-6    PL-KD
94 51 2 141 701-4    PL-KD
94 51 2 141 702-2    PL-KD

48WEc-024 / 2021
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 PESA Bydgoszcz