Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie
48WE-010
94 51 2 141 153-8    PL-PLKW
94 51 2 141 154-6    PL-PLKW
94 51 2 141 155-3    PL-PLKW
94 51 2 141 156-1    PL-PLKW
94 51 2 141 157-9    PL-PLKW

48WE-010 / 2020
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.03.2020 PESA Bydgoszcz