Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie
48WE-008
94 51 2 141 143-9    PL-PLKW
94 51 2 141 144-7    PL-PLKW
94 51 2 141 145-4    PL-PLKW
94 51 2 141 146-2    PL-PLKW
94 51 2 141 147-0    PL-PLKW

48WE-008 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.12.2019 PESA Bydgoszcz