Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie
48WE-007
94 51 2 141 138-9    PL-PLKW
94 51 2 141 139-7    PL-PLKW
94 51 2 141 140-5    PL-PLKW
94 51 2 141 141-3    PL-PLKW
94 51 2 141 142-1    PL-PLKW

48WE-007 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.11.2019 PESA Bydgoszcz