SKM Warszawa
45WEa-015 / SKMWA 715
94 51 2 150 563-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 565-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 566-9    PL-SKMWA
94 51 2 150 567-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 564-4    PL-SKMWA

45WEa-015 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.12.2022 NEWAG NS