SKM Warszawa
45WEa-014 / SKMWA 714
94 51 2 150 558-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 560-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 561-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 562-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 559-4    PL-SKMWA

45WEa-014 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS