SKM Warszawa
45WEa-013 / SKMWA 713
94 51 2 150 553-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 555-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 556-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 557-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 554-5    PL-SKMWA

45WEa-013 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.12.2022 NEWAG NS