SKM Warszawa
45WEa-012 / SKMWA 712
94 51 2 150 548-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 550-3    PL-SKMWA
94 51 2 150 551-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 552-9    PL-SKMWA
94 51 2 150 549-5    PL-SKMWA

45WEa-012 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS