SKM Warszawa
45WEa-011 / SKMWA 711
94 51 2 150 543-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 545-3    PL-SKMWA
94 51 2 150 546-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 547-9    PL-SKMWA
94 51 2 150 544-6    PL-SKMWA

45WEa-011 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 02.11.2022 NEWAG NS