SKM Warszawa
45WEa-010 / SKMWA 710
94 51 2 150 538-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 540-4    PL-SKMWA
94 51 2 150 541-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 542-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 539-6    PL-SKMWA

45WEa-010 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS