SKM Warszawa
45WEa-009 / SKMWA 709
94 51 2 150 533-9    PL-SKMWA
94 51 2 150 535-4    PL-SKMWA
94 51 2 150 536-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 537-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 534-7    PL-SKMWA

45WEa-009 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS