SKM Warszawa
45WEa-008 / SKMWA 708
94 51 2 150 528-9    PL-SKMWA
94 51 2 150 530-5    PL-SKMWA
94 51 2 150 531-3    PL-SKMWA
94 51 2 150 532-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 529-7    PL-SKMWA

45WEa-008 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS