SKM Warszawa
45WEa-007 / SKMWA 707
94 51 2 150 523-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 525-5    PL-SKMWA
94 51 2 150 526-3    PL-SKMWA
94 51 2 150 527-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 524-8    PL-SKMWA

45WEa-007 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS