SKM Warszawa
45WEa-006 / SKMWA 706
94 51 2 150 518-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 520-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 521-4    PL-SKMWA
94 51 2 150 522-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 519-8    PL-SKMWA

45WEa-006 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS