SKM Warszawa
45WEa-005 / SKMWA 705
94 51 2 150 513-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 515-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 516-4    PL-SKMWA
94 51 2 150 517-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 514-9    PL-SKMWA

45WEa-005 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.08.2022 NEWAG NS