SKM Warszawa
45WEa-004 / SKMWA 704
94 51 2 150 508-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 510-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 511-5    PL-SKMWA
94 51 2 150 512-3    PL-SKMWA
94 51 2 150 509-9    PL-SKMWA

45WEa-004 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS