SKM Warszawa
45WEa-003 / SKMWA 703
94 51 2 150 503-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 505-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 506-5    PL-SKMWA
94 51 2 150 507-3    PL-SKMWA
94 51 2 150 504-0    PL-SKMWA

45WEa-003 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.08.2022 NEWAG NS