SKM Warszawa
45WEa-002 / SKMWA 702
94 51 2 150 498-5    PL-SKMWA
94 51 2 150 500-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 501-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 502-4    PL-SKMWA
94 51 2 150 499-3    PL-SKMWA

45WEa-002 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 NEWAG NS