SKM Warszawa
45WEa-001 / SKMWA 701
94 51 2 150 493-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 495-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 496-9    PL-SKMWA
94 51 2 150 497-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 494-4    PL-SKMWA

45WEa-001 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.07.2022 NEWAG NS