Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-010
94 51 2 141 578-6    PL-PREG
94 51 2 141 579-4    PL-PREG
94 51 2 141 580-2    PL-PREG
94 51 2 141 581-0    PL-PREG
94 51 2 141 582-8    PL-PREG

45WE-039 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.02.2020 NEWAG NS