Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-009
94 51 2 141 202-3    PL-PREG
94 51 2 141 203-1    PL-PREG
94 51 2 141 204-9    PL-PREG
94 51 2 141 205-6    PL-PREG
94 51 2 141 206-4    PL-PREG

45WE-038 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 13.12.2019 NEWAG NS