Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-008
94 51 2 141 197-5    PL-PREG
94 51 2 141 198-3    PL-PREG
94 51 2 141 199-1    PL-PREG
94 51 2 141 200-7    PL-PREG
94 51 2 141 201-5    PL-PREG

45WE-037 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.12.2019 NEWAG NS