Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-007
94 51 2 141 192-6    PL-PREG
94 51 2 141 193-4    PL-PREG
94 51 2 141 194-2    PL-PREG
94 51 2 141 195-9    PL-PREG
94 51 2 141 196-7    PL-PREG

45WE-036 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.11.2019 NEWAG NS