Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-006
94 51 2 141 187-6    PL-PREG
94 51 2 141 188-4    PL-PREG
94 51 2 141 189-2    PL-PREG
94 51 2 141 190-0    PL-PREG
94 51 2 141 191-8    PL-PREG

45WE-035 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.11.2019 NEWAG NS