Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-005
94 51 2 141 182-7    PL-PREG
94 51 2 141 183-5    PL-PREG
94 51 2 141 184-3    PL-PREG
94 51 2 141 185-0    PL-PREG
94 51 2 141 186-8    PL-PREG

45WE-034 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.03.2019 NEWAG NS