Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-004
94 51 2 141 177-7    PL-PREG
94 51 2 141 178-5    PL-PREG
94 51 2 141 179-3    PL-PREG
94 51 2 141 180-1    PL-PREG
94 51 2 141 181-9    PL-PREG

45WE-033 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.12.2018 NEWAG NS