Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-003
94 51 2 141 172-8    PL-PREG
94 51 2 141 173-6    PL-PREG
94 51 2 141 174-4    PL-PREG
94 51 2 141 175-1    PL-PREG
94 51 2 141 176-9    PL-PREG

45WE-032 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.12.2018 NEWAG NS