Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-002
94 51 2 141 167-8    PL-PREG
94 51 2 141 168-6    PL-PREG
94 51 2 141 169-4    PL-PREG
94 51 2 141 170-2    PL-PREG
94 51 2 141 171-0    PL-PREG

45WE-031 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.11.2018 NEWAG NS
Fabr. 04.12.2018 NEWAG NS