Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
EN90-001
94 51 2 141 162-9    PL-PREG
94 51 2 141 163-7    PL-PREG
94 51 2 141 164-5    PL-PREG
94 51 2 141 165-2    PL-PREG
94 51 2 141 166-0    PL-PREG

45WE-030 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.11.2018 NEWAG NS
Fabr. 04.12.2018 NEWAG NS