Koleje Dolnośląskie

45WE-029
94 51 2 140 879-9    PL-KD
94 51 2 140 880-7    PL-KD
94 51 2 140 881-5    PL-KD
94 51 2 140 882-3    PL-KD
94 51 2 140 883-1    PL-KD

45WE-029 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.11.2017NEWAG NS