Koleje Dolnośląskie

45WE-028
94 51 2 140 874-0    PL-KD
94 51 2 140 875-7    PL-KD
94 51 2 140 876-5    PL-KD
94 51 2 140 877-3    PL-KD
94 51 2 140 878-1    PL-KD

45WE-028 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.11.2017NEWAG NS