Koleje Dolnośląskie
45WE-027
94 51 2 140 869-0    PL-KD
94 51 2 140 870-8    PL-KD
94 51 2 140 871-6    PL-KD
94 51 2 140 872-4    PL-KD
94 51 2 140 873-2    PL-KD

45WE-027 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.11.2017 NEWAG NS