Koleje Dolnośląskie

45WE-027
94 51 2 140 869-0    PL-KD
94 51 2 140 870-8    PL-KD
94 51 2 140 871-6    PL-KD
94 51 2 140 872-4    PL-KD
94 51 2 140 873-2    PL-KD

45WE-027 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.11.2017NEWAG NS