Koleje Dolnośląskie

45WE-026
94 51 2 140 864-1    PL-KD
94 51 2 140 865-8    PL-KD
94 51 2 140 866-6    PL-KD
94 51 2 140 867-4    PL-KD
94 51 2 140 868-2    PL-KD

45WE-026 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.10.2017NEWAG NS