Koleje Dolnośląskie
45WE-025
94 51 2 140 859-1    PL-KD
94 51 2 140 860-9    PL-KD
94 51 2 140 861-7    PL-KD
94 51 2 140 862-5    PL-KD
94 51 2 140 863-3    PL-KD

45WE-025 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.10.2017 NEWAG NS