Koleje Dolnośląskie
45WE-024
94 51 2 140 854-2    PL-KD
94 51 2 140 855-9    PL-KD
94 51 2 140 856-7    PL-KD
94 51 2 140 857-5    PL-KD
94 51 2 140 858-3    PL-KD

45WE-024 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.10.2017 NEWAG NS