Koleje Dolnośląskie
45WE-023
94 51 2 140 849-2    PL-KD
94 51 2 140 850-0    PL-KD
94 51 2 140 851-8    PL-KD
94 51 2 140 852-6    PL-KD
94 51 2 140 853-4    PL-KD

45WE-023 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.10.2017 NEWAG NS