Koleje Dolnośląskie
45WE-022
94 51 2 140 844-3    PL-KD
94 51 2 140 845-0    PL-KD
94 51 2 140 846-8    PL-KD
94 51 2 140 847-6    PL-KD
94 51 2 140 848-4    PL-KD

45WE-022 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.09.2017 NEWAG NS