Koleje Dolnośląskie
45WE-021
94 51 2 140 839-3    PL-KD
94 51 2 140 840-1    PL-KD
94 51 2 140 841-9    PL-KD
94 51 2 140 842-7    PL-KD
94 51 2 140 843-5    PL-KD

45WE-021 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.09.2017 NEWAG NS