Koleje Dolnośląskie

45WE-020
94 51 2 140 834-4    PL-KD
94 51 2 140 835-1    PL-KD
94 51 2 140 836-9    PL-KD
94 51 2 140 837-7    PL-KD
94 51 2 140 838-5    PL-KD

45WE-020 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.09.2017NEWAG NS