Koleje Dolnośląskie

45WE-019
94 51 2 140 829-4    PL-KD
94 51 2 140 830-2    PL-KD
94 51 2 140 831-0    PL-KD
94 51 2 140 832-8    PL-KD
94 51 2 140 833-6    PL-KD

45WE-019 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.09.2017NEWAG NS