Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN79-005 / 45WE-018
94 51 2 140 759-3    PL-KMAL
94 51 2 140 760-1    PL-KMAL
94 51 2 140 761-9    PL-KMAL
94 51 2 140 762-7    PL-KMAL
94 51 2 140 763-5    PL-KMAL

45WE-018 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.02.2017NEWAG NS