Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN79-004 / 45WE-017
94 51 2 140 754-4    PL-KMAL
94 51 2 140 755-1    PL-KMAL
94 51 2 140 756-9    PL-KMAL
94 51 2 140 757-7    PL-KMAL
94 51 2 140 758-5    PL-KMAL

45WE-017 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.11.2016NEWAG NS