Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie
EN79-003 / 45WE-016
94 51 2 140 749-4    PL-KMAL
94 51 2 140 750-2    PL-KMAL
94 51 2 140 751-0    PL-KMAL
94 51 2 140 752-8    PL-KMAL
94 51 2 140 753-6    PL-KMAL

45WE-016 / 2016
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.11.2016 NEWAG NS
P4/1 10.12.2021 NEWAG NS