Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN79-003 / 45WE-016
94 51 2 140 749-4    PL-KMAL
94 51 2 140 750-2    PL-KMAL
94 51 2 140 751-0    PL-KMAL
94 51 2 140 752-8    PL-KMAL
94 51 2 140 753-6    PL-KMAL

45WE-016 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.11.2016NEWAG NS