Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN79-002 / 45WE-015
94 51 2 140 744-5    PL-KMAL
94 51 2 140 745-2    PL-KMAL
94 51 2 140 746-0    PL-KMAL
94 51 2 140 747-8    PL-KMAL
94 51 2 140 748-6    PL-KMAL

45WE-015 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.11.2016NEWAG NS