Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN79-001 / 45WE-014
94 51 2 140 739-5    PL-KMAL
94 51 2 140 740-3    PL-KMAL
94 51 2 140 741-1    PL-KMAL
94 51 2 140 742-9    PL-KMAL
94 51 2 140 743-7    PL-KMAL

45WE-014 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.11.2016NEWAG NS