Koleje Mazowieckie
45WE-013
94 51 2 140 627-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 628-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 629-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 630-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 631-4    PL-KMKOL

45WE-013 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.11.2015 NEWAG NS
P4/1 03.11.2021 ZNTK Mińsk Maz.