Koleje Mazowieckie
45WE-011
94 51 2 140 617-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 618-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 619-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 620-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 621-5    PL-KMKOL

45WE-011 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2015 NEWAG NS
P4/1 23.12.2021 ZNTK Mińsk Maz.